Joanna Macy

JOANNA MACY

Joanna

Ekofilosofen och filosofie doktorn Joanna Macy har varvat akademiska studier inom buddhism, generell systemteori och djupekologi med femtio års aktivism, och blivit en respekterad röst inom freds-, rättvise- och miljörörelsen. Med The Work That Reconnects har hon skapat en banbrytande teoretisk modell för personlig utveckling och samhällsförändring, tillsammans med en kraftfull workshopmetodik där teorin tillämpas i praktiken. 

I sitt mångfacetterade arbete har Joanna utforskat psykologiska och andliga aspekter av kärnkraftsfrågan, ekologisk medvetenhet och de värdefulla sambanden mellan buddhism och aktuell forskning. De många dimensionerna av hennes verksamhet presenteras i hennes böcker och i filmerna The Work That Reconnects och The Great Turning.

Många människor runtom i världen har deltagit i Joannas workshoppar och utbildningar. The Work That Reconnects har i olika former använts i bland annat skolor, kyrkor och lokalföreningar. Hennes arbete har hjälpt många att vända sin hopplöshet och handlingsförlamning inför vår tids sociala och ekologiska utmaningar till konstruktiva handlingar och samarbeten. Det inspirerar till ett nytt sätt att se på världen, som en större levande kropp, och frigör oss från många av de grundantaganden och attityder som hotar livet på jorden

Joanna har rest över hela världen för att föreläsa, leda workshoppar och utbildningar i Nord- och Sydamerika, Europa, Asien och Australien. Idag bor hon i Berkeley i Kalifornien nära sina barn och barnbarn. 

WebbplatsFacebook

Titlar av Joanna Macy på Vide förlag:

Omslag