Beställ ett recensionsexemplar

Vill du läsa och recensera någon av Vide förlags böcker? Du som är journalist, återförsäljare eller bokbloggare kan beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar genom att skriva till info@videforlag.se.