Med utgångspunkt i systemteori, djupekologi och buddhism utmanar ekofilosofen Joanna Macy vår traditionella syn på oss själva som separata individer. Hon menar att vi kan välja vad vi identifierar oss med, oavsett om det handlar om en döende flod, en grupp strandsatta flyktingar eller hela planeten. Genom att vidga självbegreppet utanför hudens gränser blir vi påminda om vår djupa samhörighet med allt levande, en samhörighet som ger oss mod, motivation och uthållighet att stå emot de krafter som förstör vår värld. Det handlar inte om att göra uppoffringar eller agera osjälviskt – när vi ser jorden som en del av oss själva vill vi inget hellre än att skydda den.

Joanna Macy har kombinerat akademiska studier inom buddhism, generell systemteori och djupekologi med femtio års aktivism, och blivit en respekterad röst inom freds-, rättvise- och miljörörelsen för sitt arbete med metoden The Work That Reconnects.

Författare: Joanna Macy
Originalets titel: Greening of the Self
Översättare: Sanna Östergren
Publiceringsdatum: 2019-12-04
ISBN: 978-91-983470-4-3
Antal sidor: 32 sidor (varav 21 sidor text)

BESTÄLL BOKEN:

Omslag

FLER TITLAR AV JOANNA MACY PÅ VIDE FÖRLAG:

Omslag

FLER TITLAR I ESSÄSERIEN TANKEFRÖN:

Omslag