Här kan du läsa ett utdrag med inledningen och det nya förordet till den svenska utgåvan av
Aktivt hopp: Att möta vår tids utmaningar utan att bli galen av Joanna Macy och Chris Johnstone.

aktivthopp